Bu Meydanda Nice Başlar Kesilir Hiç Olmaz Soran
Cuma, 24 Temmuz 2020

Sancak

Bugün, şu ziyâdesiyle uzun hayatımda şahit olduğum (ve muhtemelen sonuna kadar olabileceğim) en önemli gündür. Bugün artık ümit edilebilir ki milletimizin üzerindeki lânetlerden biri kalkabilir. Ve eğer kıyâmet çok yakınlarda değilse, yakın gelecekte, dünyanın gidişâtının temelinden değiştiği bir kerteriz noktası olarak da anılmaya başlanacaktır bugün.

Kâdim Savaşçı nihâyet, çok uzun zamandır oturduğu yerden ayağa kalktı. Bugünü gören bizler ne kadar da kısmetli olduğumuzun henüz pek farkında olamayabiliriz. Babalarımız ömürleri boyunca bunu bekledi, dedelerimiz göremedi, dedelerimizin babaları da ve onların babaları dahi ne kadar ümitle ve sabırla bu kıyâmı bekledilerse de görememişlerdi.

Gelgelelim bunun bugün gerçekleşiyor olması bizim çok çalışıp da bunu hakettiğimiz anlamına da gelmez. Aslına bakılırsa, belki de gelmiş geçmiş bütün nesil silsilemiz içinde muhtemelen en kötüsü olan bizlere, böyle bir şerefin isâbet etmesi de başlı başına acayip bir ibretlik durum olsa gerektir ki hikmetinden suâl olunmaz.

İçimizde hain de pek boldur elbet; bukalemunvârî küffâr-sevicilerden, ibnecilere, yunanoğullarından, ebû Leheb'i çırak çıkartacak seviyedeki maymunlara kadar sürü oldukça kalabalıktır ama bunu aslında şöyle düşünmek lâzım:

Eğer onlar olmasaydı, bizim var oluşumuzun ne anlamı olurdu ki! Onlar yüz yıl önce de vardı, beşyüzyıl önce de mevcuttu, bin yıl önce de yine görevdeydi... Hâliyle gelecekte de ellerinden geleni yapmakla mükellefler, velhâsıl onların kim olduklarının, ne kadar kalabalık olduklarının vs. bir önemi yok, asıl önemli olan bizim ne yapacağımızdır, değil mi?

Dışarıdaki düşmanlar mı? Hiç sorun değil. Er meydanının bir cephesinde yalnız biz, diğer cephesinde dünyanın geri kalanı, bundan daha güzel bir manzara olabilir mi? Gündelik kısır siyâsî çekişmelere, bilimum medya palavralarına ve salt sayılara, dayalı görüşler üzerinden mevcut durumun ve yakın gelecekte olmaya başlayacakların anlaşılabilmesi mümkün değildir, sadece zâhire bakmak, ne olup bitmekte olduğunu kavrayabilmek için kâfi gelmez.

Buradaki mesele kesinlikle siyâsî değildir, sadece ikili bir durumdur; ya bir, ya sıfır! Bulanık mantık bu tür alanlarda işlemez, herkes tarafını açıkça seçebilir ki bu açıdan mesele son derece basit, kısa ve özdür. Bugünün küresel er meydanında da sadece iki cephe var, taraflar ise aşikâr...

Yaftalar:
 
Telif Hakkı © 1997-2022 [uskudar.biz]
- sürüm 6.0.0 - Bütün Hakları Saklıdır.
Kullanım şartları için tıklayın!