Dalgalar ve Kayıcı Tekneler
Perşembe, 11 Şubat 2021

Kayıcı tekne hidrodinamiği kabaca bir asırdır üzerinde çalışılmakta olan bir araştırma sahadır. Konunun zorluğu, bütün bu süre içinde, model deneylerine dayanan uzun araştırmalar yapılmasına sebep olmuştur. Son birkaç yıl içinde ise kayıcı teknelerin HAD yaklaşımıyla incelenebilmesi yönünde bâzı ilerlemeler elde edilebilmiştir, her ne kadar hâlâ belirgin zorluklar mevcut olsa da...

Hangi maksatla kullanılıyor olurlarsa olsunlar, kayıcı tekneler sert deniz koşullarına mâruz kalacaklardır. Bir teknenin sakin suda yüksek sürât elde edebilmesi, sert denizlerde iyi bir araç olmayı sürdürebileceği anlamına gelmez ve aslına bakılırsa bu iki kavram arasında biraz ters bir bağlantı olduğu söylenebilir.

Bu durumun farkına varılmasının üzerinden çok uzun zaman geçmiştir ve dolayısıyla soruna etkili çözümler bulabilmek için gerçekleştirilen çalışmalar da köklü bir geçmişe sahiptir. İlginçtir ki bu konuda elde edilen bulgulara rağmen, sahada yeterli seviyede bir iyileşme elde edilebildiğini söyleyebilmek oldukça güçtür fakat bu ayrı bir mesele.

Yüksek hızlı kayıcı teknelerin dalgalarla etkileşiminin, tarihteki ilk kapsamlı incelemesi 1960'ların sonunda ABD'de Gerard Fridsma tarafından gerçekleştirilmiştir ve 1969 - 1971 tarihlerinde yayınlanan söz konusu veriler [1], [2] yarım asır sonra bugün hâlâ değerini korumaktadır, özellikle HAD1 uygulamaları açısından.

Fridsma deney modellerinin ölçüleri

Resim.1) Fridsma deney modelllerinin geometrik tanımı, üç kalkıntı ve üç uzunlukta toplam dokuz model.[1]


Fridsma'nın üç farklı kalkıntı ve üç farklı boyda, toplam dokuz prizmatik tekneden oluşan deney modelleri [Resim.1] üzerinde belirtilen verilerle üretilebilir. Bunun yanında aşağıdaki komut ile SnappyHexMesh gibi kartezyen örgücülerle hemen kullanabilmek için hazırlanmış bütün bu 3B modelleri .stl olarak indirebilmek de mümkündür.

Yalnız hemen belirtmek gerekirse bu dosyalar "şifrelenmiş" durumdadır ki bu durumda ya şifreyi kırmak ya da bir eposta ile parolayı istemek yoluna gidilebilir. Bu uygulamanın tek sebebi, söz konusu verinin kaç kişi tarafından ve hangi amaçlarla talep edildiğini anlamaktan ibârettir ki böylece gelecekteki paylaşımlardan bazılarının hangi yöne doğru ilerlemesinin ziyâretçiler açısında daha faydalı olabileceği anlaşılabilir, belki...

♦ uçbirim:
wget http://alarga.uskudar.biz/dosyalar/FridsmaModelleri.7z

Belki bi' ara bu modeller kullanılarak düzenlenecek hesaplamalı birtakım yaklaşımlarım uygulamalı olarak gösterilmesi mümkün olabilir.

Yaftalar:

♦ Açıklamalar

1. HAD: Hesaplamalı Akışkan Dinamiğ [geri]

♦ Kaynaklar

1. A Systematic Study of the Rough-Water Performance of Planing Boats, 1969, Gerard Fridsma
2. A Systematic Study of the Rough-Water Performance of Planing Boats (Irregular Waves - Part II), 1971, Gerard Fridsma
 
Telif Hakkı © 1997-2022 [uskudar.biz]
- sürüm 6.0.0 - Bütün Hakları Saklıdır.
Kullanım şartları için tıklayın!