Derin Mavi Denizde Bir Kedibalığı
Pazar, 07 Haziran 2020

Fazlasıyla ciddi ve âsab bozucu ya da teknik meselelerden biraz uzaklaşıp arada daha hafif, yumuşak ve tehlikesiz, mavili musikî'den ibâret bir konuya el atmak iyi olabilir gibi görünmüştü ama yine olmayacak gibi çünkü gelen mevzunun kökeninde büyük bir zulüm ve hesapsız acılar da yatıyor.

Eğer 1981'de TRT'de Kökler adıyla gösterilen diziyi hatırlayanlar varsa, Batı Afrika'dan köle tacirleri tarafından kopartılarak Kuzey Amerikaya götürülen ve köleleştirilen, Müslüman Kunta Kinte'nin hikâyesini hemen anımsayacaklardır.

Evet, kedibalıkları derin ve mavi denizlerde yüzemez, onlar ancak sığ, çamurlu ve bataklık kahverengi nehirlerde ve göllerde yüzüp tatlısuda yaşayabilirler, yorumlamak okuyucuya kalsın.

1990'larda birbirinden bağımsız iki araştırmacı: Sylviane Diouf [1] ve Gerhard Kubik [2] tarafından gerçekleştirilen ve Kuzey Amerika'daki köle zencilerin ürettiği bir müzik olan, sonrasındaki süreç ile Jazz, Rock, Hard Rock, Heavy Metal gibi türlerin doğmasına da sebep olacak; Blues'un kökenlerini üzerine yaptıkları araştırmaların sonuçları son derece şaşırtıcı bir durumu ortaya koymuştu.

16 ve 19.yüzyıllar arasında, kesintisiz olarak üç asır boyunca Orta-Batı Afrika sahillerindeki insanların milyonlarcası kaçırılarak Amerika kıtasının heryerindeki tarlalarında çalıştırılmak üzere köleleştirildi ki bu Afrikalıların en az üçte biri Kunta Kinte gibi Müslüman kökenlilerden oluşuyordu.

Yukarıda adları geçen araştırmacıların teknik olarak da gösterdikleri üzere, büyük eziyetler gören bu köleleştirilmiş insanların daha sonra Blues olarak adlandırılacak olan musikîleri de herşeylerini ve köklerini kaybeden Müslüman kökenli kölelerin dinî ilâhilerinin ve ezanlarının giderek silinirken hatırada kalan kırıntılardan türedi. İnsanoğlunun bu yerküre üzerindeki macerası ne kadar da acayip ve şaşırtıcı...

Bağlantılı olarak aşağıya vidyo üzerinden dört ses dosyayı gömüldü; Catfish Blues!

Bunlardan ilki beni gençliğime götüren bir konser kaydı; Jimi Hendrix ki aynı eserin 60'lardaki yorumunu temsil ediyor. İkincisi kabaca 50'leri temsilen Muddy Waters, sonra 40'lar ve Lightnin' Hopkins, nihâyet belki 30'ları temsilen Skip James. Daha eski kayıtları bulmak meraklılarına kalsın...


♦ Kaynaklar

1. Servants of Allah: African Muslims Enslaved in the Americas, 1998, Sylviane Diouf
2. Africa and the Blues, 1999, Gerhard Kubik
3. https://renovatio.zaytuna.edu/article/what-islam-gave-the-blues
 
Telif Hakkı © 1997-2024 [uskudar.biz]
- sürüm 6.0.0 - Bütün Hakları Saklıdır.
Kullanım şartları için tıklayın!