Zurna
Pazar, 09 Haziran 2024

Kısa süre önce girdiğimiz ve Tip214 türevi denizaltıların baş ufkî dümenlerinin ucundaki akışa odaklandığımız konuya biraz daha devam ediyoruz. Bu kez yalnızca 2 seçeneğe odaklandık: Türkiye ve İsrail. Hangisinin hangisi olduğunu hatırlamak için önceki yazılara bakmanız gerekebilir. Sonuçlardan alınmış birkaç vidyo görüntüsü aşağıdaki gibidir:

Çerçeveyi daraltmamızın temel sebebi hesaplama sürelerinin çok uzun (günler) olması. Hatırlanacağı üzere ilk incelemelerde istikrarlı akış kabulü ile SIMPLE1 algoritmasına dayalı çözümler hedeflenmişti. Bu yaklaşım ile direnç ve kaldırma gibi nitelikler vs. için kabûl edilebilir seviyede elde edilebilirdi. Diğer taraftan biz burada dümen uçlarının iz davranışlarıyla ilgilendiğimizden ve arkında olduğunuz üzere bölgedeki akış aslında tamamen istikrarsız olduğundan, zamana-bağlı çözüme ihtiyacımız vardı ve Reynolds ortalamaları ilgilendiğimiz akış özelliklerini büyük ölçüde bastırdığından bir RANS türbülans modeli de kullanamazdık...

Bu sebeplerle DDES türbülans modeli ile PIMPLE (Piso2/sIMPLE) algoritması kullanmak tercih edildi. Kanat ucu kesit uzunluğu temelindeki Re değerinin yaklaşık 2,8e06 olduğu bu durum için daha önceki hesaplarda kullanılan örgü kullanıldı.

Burada, önceki hesaplamalarda SA türbülans modeli için kullanılan örgünün aynısı kullanıldı ki iki hem çözüm yöntemleri, hem de türbülans modellerini arasındaki fark daha iyi anlaşılabilsin. Akış içindeki burgaç yapıları Q kıstası ile gösterildi. Önce ilk çalışmalardaki Q [0,5] ile ve ayrıca bizim dümenin ürettiği girdap çekirdeklerinin daha iyi görülebilmesi amacıyla sonra da Q [30] ile.

Henüz gürültü hesaplarından uzaktayız, bakalım eldeki donanım buna izin verecek mi? Doğrusu pek ümitli değilim...

Böyle bir Hâreli Akışkan Dinamiği çalışmasını daha tamamlayabildik ; ) Peki vidyodaki sonuçları yorumlamaya gerek var mı?

♦ Açıklamalar

1. SIMPLE: "Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations" ifâdesinden kısaltma. [geri]
2. PISO: "Pressure-Implicit with Splitting of Operators" ifâdesinden kısaltma [geri]
 
Telif Hakkı © 1997-2024 [uskudar.biz]
- sürüm 6.0.0 - Bütün Hakları Saklıdır.
Kullanım şartları için tıklayın!